Aku tresno basa Ibu ( Jawa )


indexGA ne Jeng Niar Ningrum iki tak rasa – rasake, deweke pancen cerdas olehe milih tema GA, jumbuh karo gegayutan wulan iki, yaiku  minangka tanggal 21 Pebruari, badan PBB mligine UNESCO netepake   Dina Basa Ibu Internasional, amarga prihatin akeh basa Ibu ( dhaerah ) sing wis pada ilang. Kosok baline nang Kurikulum 2013 Kementrian netepake mbusak muatan lokal sing isine basa dhaerah. Nanging kanggoku wis ora wancine regejekan babagan Kurikulum 2013, ilange muatan lokal lan basa Ibu, sik penting aku lan mugo – mugo  kabeh poro sedulur nang tlatah Jawa iki nyengkuyung tetep nganggo basa Jawa, mbuh kuwi pamicaran sedino – dino, rembugan, gegojekan, dolanan,utawa tembangan karo bocah – bocah nang omah.

Aku duwe pengalaman akeh goro – goro aku saking tresnane karo basa daerahku iki, aku ora lulus tes dadi operator telepon nang salah siji perusahaan ritel asal Jepang,  sebabe basa Jawaku sik ora iso ilang lan ketoro medok banget.  hehehe  # mesti sik ngetes mbatin iki wong  medok temen yo hihihi. Nanging aku ora gelo, ora lulus, wong rumangsaku aku pancen cocoke kerjo sik meneng anteng nang mburi mejo nulas – nulis opo ketak ketik kibod kok, kan wes ketok nek rupaku ki kalem lan anteng. wehehehehehe.

Luweh seko kui  sakjane aku ra mung tresno boso daerah tapi aku ugo ora iso ninggalake basa daerahku yaiku basa Jawaku sik ketok medok lan sring di uneke katrok karo kanca – kancaku nang Mbetawi kono. Sebabe sakliyane aku medok ugo sering keclithut nganggo basa Jawa nek pas omong – omongan karo kanca – kancaku.

Eh,   ndilalah sepisane di tompo kerjo, oleh kerjo sik kudu kerep omong – omongan karo wong asing , nek wong asingne si ora masalah karo spelling basa Inggrisku sik medok  Jawa , lha tapi kanca – kancaku olehe ngguyu aku ora uwis – uwis, akeh sik nguneke aku katrok, basa Inggris roso Jawa lan liya – liyane. Luwehlah, ora masalah, lanjuutttt, ming gumunku aku kok yo ketompo nang bagian iki hehehe.

Sik lucu maneh, aku malah dipilih dadi wakil perusahaan melu training Basa Inggris nang salah siji perusahaan gede nang Jakarta. Nang training kui mestine wae akeh pesertane, lan kabeh mau podo keren – keren, maksute ora katrok koyo aku. Akeh – akehe wong Jakarta asli, lha nek aku ? Jelas wong ndeso so..Terus terang wae aku blangkemen ora wani ngomong, kecuali nek di prentah tutor kon spik – spik sithik. Iso di tebak to, kabeh peserta ngguyu aku, tapi si Tutor sik asli wong Amrik  malah kesengsem karo spelling Jawaku. Soooo…go a head girl ! Hahahaha

Nang jero ati aku duwe roso kepingin bales dendam karo peserta liyane, awas yo do nggeguyu aku, deloken wae mengko hasil akhir ujian training iki. Eh tenan dungaku di ijabahi karo sing Kuoso, aku malah diwenehi predikat The Best Student lan oleh biji Excellent ! Mongkok banget atiku, opo maneh aku kudu di potret barang, lan potret e di cetak gede di pasang nang pintu utama Gedung  # kanggo medeni tikus yak e yo  🙂 .#  Huh kapok ora kowe sik podo nggeguyu aku. Hahahaha.

Lan seplok oleh predikat koyo kui, kanca – kancaku nang kantor ora tau maneh nggeguyu aku. Malah podo salut, jebul wong ndeso sik medok lan katrok   malah pinter ngluwihi wong kutho. # haiyaaahh padune ngayem ngayemi ati wee !

Saiki aku wis bali ndeso mbangun tresno, tresno karo anak bojo ugo tresno karo Basa Jawa,  Anak – anaku ugo tak biasake nganggo basa Jawa sesuai opo patratpe, ngomong karo wong tuwo, opo karo kancane.  Jaman saiki kan akeh pasangan enom sik mbiasake anak – anake nganggo basa Indonesia, koyo ngono kui  ora elek, tapi kanggoku kok ora sreg, wong urip nang Jawa lan asli wong Jawa nanging nganggo Basa  Indonesia. Alhamdulillah nang ndesoku kene tetep nguri – nguri basa Jawa, nek ono acara opo – opo tetep diwajibke nganggo Basa Jawa koyoto,  Pengantenan, Kelahiran, Khitanan, Kesripahan, Pengajian utowo Kumpulan warga.

Apa  maneh  nang kutho ciliku ini,  political will nguri – nguri basa dhaerah ( Jawa ) wis di mulai karo salah sawijining Bupati ( Kepala Pemerintah Daerah ), sik ndeklarasike basa Jawa dadi basa komunikasi sik resmi nang lingkungan kantor pemerintah, lan disusul Surat Keputusan Bupati bab pedoman nganggo basa Jawa saben dina Setu nang lingkungan pemerintah lan sekolah.

Nek  ora  wong dhaerah e dewe  sik nguri – nguri basa Ibu,  njuk sopo maneh yo ora poro dulur blogger ?

Buat yang roaming, nih terjemahanya :

Aku cinta bahasa Ibu ( Jawa )

GAnya Jeng Niar Ningrum ini tak rasa – rasa dia memang cerdas memilih  tema GA, karena sesuai dengan isu bulan ini, yaitu setiap tanggal 21 Februari badan PBB melalui UNESCO menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional karena prihatin banyak bahasa ibu yang sudah hilang. Ironisnya di Kurikulum 2013 Kementrian menghapus muatan lokal yang isinya pendidikan bahasa daerah. Tapi buatku sudah tidak masanya lagi di jadikan masalah soal Kurikulum 2013 ini, yang penting aku dan semoga para saudara di tanah Jawa ini tetep melestarikan dan memelihara dan melestarikan bahasa Jawa, entah untuk pembicaraan sehari – hari, musyawarah, bercanda, bermain dan bernyanyi bersama anak – anak di rumah.

Aku punya banyak pengalaman, gara – gara saking cintanya dengan bahasa daerah ini, aku tidak lulus tes untuk jadi operator telepone di perusahaan ritel asal Jepang, sebab bahasa Jawaku yang gak bisa ilang dan terdengar sangat medok. # Pasti yang nge tes membatin : nih orang kok medok banget ya. hihihihi. Tapi aku tidak kecewa, tidak  lulus tes ini, karena perasaanku, aku lebih cocok kerja yang diam dan tenang dibelakang meja yang nulis – nulis atau ketik – ketik keyboard, kan tampangku sudah kelihatan kalo tenang dan kalem. Wehehehehe..

Lebih dari itu, sebenarnya aku tidak cuma cinta bahasa Jawa, tetapi tak bisa meninggalkan bahasa daerahku,  bahasa Jawaku yang medok dan sering dikatakan katrok oleh teman – teman di Betawi sana. Sebab selain aku medok, sering juga terselip memakai bahasa Jawa kalo pas berbicara dengan teman – temanku.

Eh, ternyata sekalinya diterima kerja, dapet kerja yang mengharuskan sering berbicara dengan orang asing, kalo orang asing sih tidak masalah dengan spelling bahasa Inggrisku yang medok Jawa, tapi teman- temanku ketawanya gak abis – abis  dan mengatakan bahasaku katrok,  bahasa Inggris rasa Jawa dan lain – lain. Biarinlah, gak masalah..lanjuttt, cuma heranku, aku kok diterima ya di bagian ini. hehehe.

Yang lucu lagi, aku malah dipilih menjadi wakil perusahaan untuk mengikuti training Bahasa Inggris di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Pastinya di training tersebut para pesertanya banyak, dan semuanya keren – keren, maksutnya gak katrok sepertiku. Kebanyakan orang asli Jakarta, lha kalo aku ? Jelas orang desa sa. Terus terang aja aku bungkam tak berani bicara, kecuali kalo diperintah bicara sama Tutornya. Bisa ditebak kan, semua peserta menertawakanku, tapi Tutor yang asli Amerika itu malah tertarik dengan spelling Inggris Jawaku. Soooo…go a head girl ! Hahahaha

Di dalam hati aku pingin bales dendam sama peserta lainya, awas ya menertawakanku, lihat saja hasil akhirnya nanti. Eh, bener doaku di dengar sama Yang Kuasa. aku malah dapat predikat The Best Student dan dapat nilai Excelent ! Bangga banget deh hatiku, apalagi aku diharuskan potret, dan potretnya di pajang di pintu utama Gedung . # untuk nakutin tikus kali yak ? 🙂 # Huh, syukurin kamu, yang menertawakan aku. Hahahaha

Sejak dapat predikat itu, teman – teman di kantor tidak pernah lagi menertawakanku. Malah salut, ternyata orang desa yang medok dan katrok itu bisa pintar melebihi orang kota. # haiyaaahh cuma buat nyenengin ati aja wee !

Sekarang aku sudah balik ke desa, membangun cinta, cinta suami dan anak – anak, juga cinta bahasa Jawa. Anak – anak juga kubiasakan memakai bahasa Jawa yang sesuai penggunaanya, baik bicara dengan orang tua maupun bicara dengan temanya. Meskipun sekarang banyak pasangan muda yang membiasakan anak – anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi aku tidak terpengaruh. bukannya tidak baik memakai bahasa Indonesia, tapi menurutku kurang sreg aja, tinggal di daerah Jawa dan asli orang Jawa tapi memakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah di desaku sini masih memelihara dengan baik bahasa Jawa, kalo ada acara apa -apa seperti Pernikahan, Kelahiran, Khitanan, Kematian, Pengajian atau Kumpulan Warga di wajibkan menggunakan bahasa Jawa.

Apalagi di kota kecilku ini, political will melestarikan bahasa daerah ( Jawa ) sudah dimulai oleh salah satu Bupati ( Kepala Pemerintah Daerah ), yang mendeklarasikan bahasa Jawa jadi bahasa yang resmi sebagai bahasa komunikasi di lingkungan kantor pemerintah, dan di susul dengan Surat Keputusan Bupati tentang pedoman menggunakan bahasa Jawa setiap hari Sabtu di lingkungan kantor pemerintah dan sekolah.

Kalau bukan putra daerah yang melestarikan bahasa Ibu, trus siapa lagi, ya gak para sahabat blogger ?

              “Postingan ini diikutsertakan di Aku Cinta Bahasa Daerah Giveaway

banner-giveaway-aku-cinta-bahasa-daerah-ala-niar-ningrum
# Note : Kritik dan saran penulisan bahasa Jawa, aku harapkan dari para sahabat 🙂
             Pinjem gbr dari :kawruh-kejawen.blogspot.com
Iklan

43 pemikiran pada “Aku tresno basa Ibu ( Jawa )

 1. Ora masalah mbak, medok, katrok lan kerep keclithut (nek iki aku lagi ngerti malah) ….
  sing penting tetep tresna basa Jawa 😛

  muga muga menang no mbak GA ne 🙂

 2. ya sering sering nulis kaya kiye…
  ora kuat seminggu pisan ya sewulan pisan lah
  aja mung melu kontes apa deprentah wong lia bae nembe gelem nulis…

  *tetep lewih asik nganggo boso banyumasan timbang, bandhekan, sundo po meneh ndayak…

  • Memang bener, banyak temen dari berbagai daerah memperkaya wawasan dan bahasa kita ya Mama Raja..dan yg jelas memang mengasyikan… 🙂
   Eh, jadi pengin belajar Manado juga nih…pernah juga punya temen SD, anak Menado asli , putih tinggi cantik kayak Mama Raja..tapi sekarang ga tau di mana dia.. 🙂

 3. Aku moco asline wae Mbak, mergane luwih marem nek moco sing nganggo Basa Jawa.
  Sanajan tulisanku ora pati bener lan sok ono salah ejaan, nanging aku tetep seneng nulis Basa Jawa.
  Rasane seneng nek ketemu postingane konco sing ditulis nganggo Bahasa Daerah.
  Top lah pokoke… 😀

  • Matur nuwun Pak Mars, tulisan kulo taksih kathah klenta – klentunipun, nyuwung gunging pangapunten, lan nyuwun sumbang saran ugi kritikanipun.

   Kulo inggih remen menawi pinanggih postingan ingkang ngagem basa Jawi, kulo taksih betahaken sinau kawruh basa Jawi ingkang langkung sae saking poro rencang blogger sanesipun.

  • Aku wong Purworejo…boso Inggris roso Jowo hahaha
   Iyo potone gede bet, untung jaman nom, nek saiki ? Hih amit2 wis ! hihihi

   Podo2 aku seneng kok ngrameke GAmu sik cerdas iki 🙂

 4. Woo… jowo medhok nyebabke ditolak panggaweyan yo 🙂

  Lha iki kok koyo moco majalah Panjebar Semangat utowo Joyoboyo nang omahe simbah. mbah kakung ku langganan majalah2 kuwi, sing kerep tak woco cerbung-e.

  • Toss Mbak !….aku akeh kancane le medok njuk an! 🙂
   Makasih ya udah mau mampir ke rumah sederhanaku ini..
   Bolak – balik sih kita satu angkot lho..di postingan om NH yg the new ladies itu, trus lagi di Mbak Idah Ceris sama2 dapet buku..trus di mana lagi di Pak Marsudiyanto kalo gak salah..

 5. medoku yo urung iso ilange mabk, waktu kuliah di malang, ngomong “coba tiliki (bahasa jateng; lihat bentar) dosene ono ora? bocah2 do guyu ternyata ’tiliki” artine orang malang “jilati” hehe #sesama GA mbak niar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s