Blog & Blogger, Serba - serbi

Instan = Ora sabar


minjem :google
minjem :google

Yen tak rasa – rasake, soyo suwe aku kok dadi wong ora sabaran yo, contone koyo cuplikan smsku nang Bapake bocah ing ngisor iki :

aku : Pak, pethuk aku  yo, udan deres je

bapak : yo

Limang menit tekane sepuluh menit Bapake bocah ora teko – teko, mongko bledhege ngampar – ngampar. Aku nulis sms maneh :

aku : Pak cepetan !

Raono balesan, ora sabar langsung nilpon, ora di angkat !! Huh !  # kesuh lan esmosi dadi siji

Padahal menit sebanjure, ora nganggo rasa dosa Bapake wes pasang esem manis, methuk bojone sik paling di tresnani iki.

Saksuwene nang ndalan, aku dadi mikir, kok dadi ngene aku yoooo ? Ojo – ojo iki mergane kakean nganggo teknologi canggih : HP ! Aku dadi kelingan, kaya – kayane mbiyen sakdurunge ono hape, yen nunggu opo janjian karo wong, opo maneh nunggu pacar, laahhh  sabare pol ! 🙂 Ngenteni karo nglaras rasa lan nglaras mata, tekan wong sik di karepke teko, nanging saiki lagi nunggu sak menit wae wes sibuk sms opo tilpun.

Kui agi masalah hape, durung, aku nek nang kantor nggarap gawean, wes kulino opo – opo serba praktis lan cepet, nek ana wong lenda – lendu, langsung  emosine murup. Nunggu balesan email ora sronto, selak di oyak gawean liyane,  langsung YM, lansung BBM an, SMS kurang – kurange tilpun …Email e endiiiii ?  # padahal kan jaringan koneksi ugo pengaruh rak an ? hiii sadar 🙂

Aku dadi cubriyo, ojo – ojo pancen teknologi canggih sik serba cepet lan instan kui ngrubah gaya urip e wong sak dunya. Marai wong ora sabaran lan cepet stress. Lha piye, jaman saiki opo – opo kan cepet banget, arep nulis surat ? Kirim gambar ? Ngobrol ? Motret ? Srawung karo wong sak jagad ? Kabeh cepet dadi kasunyatan  !

Trus ana maneh sik marai aku yo ora sabar bab blonjo, kulino blonjo  opo sik di butuhke njupuk dewe, antri nang kasir mung sdilit, mergo kasir e pirang – pirang.  Nek kepekso blonjo nang pasar utowo toko tradisional rasane kok gemes dewe, mergo rumangsaku kok lemot banget. Yen dipikir kan yo malah penak sik cara tradisional to, iso tambah srawungan , basa – basi karo pembeli liyane, iso ngenyang rego. Tapi yo kuwilah, mergane opo – opo instan, aku dadi katut arus, dadi wong sik ora sabar.

Saiki duwe impen dadi wong terkenal ugo wes di sediake wadahe, nang tivi pirang – pirang audisi dadi penyanyi, dadi artis, dadi pelawak lan sakpanunggalane.

Nek dadi penulis instan ? Yo ana wadahe ugo yaiku  ngeblog ! Koyo aku iki  hehehehe

Konco blogger, mestine pancen dewe kabeh iki kudu iso nyikapi  jaman kemajuan sik serba cepet iki, ora mungkin dewe ngelawan arus,  jaman wis maju nanging  nek awak dewe tetep kuno lan ora ngerti teknologi. Wagu ah !

Khusus buat yang roaming :

Instan = Tidak Sabar

Kalau kurasa – rasakan, semakin lama, aku kok jadi orang yang gak sabaran ya, contohnya seperti cuplikan smsku ke Bapaknya anak – anak di bawah ini :

Aku : Pak, jemput aku ya, hujan deres nih

Bapak : Ya

Lima menit sampe sepuluh menit Bapaknya gak datang – datang, padahal kilat sudah menyambar nyambar . Aku nulis sms lagi :

Aku : Pak cepetan !

Gak ada balasan ! Gak sabar langsung telpon, gak diangkat ! Huh ! # marah dan esmosi jadi satu !

Padahal menit berikutnya, tanpa rasa berdosa Bapaknya udah pasang senyum manis, jemput istri tercintahnya ini.

Selama di jalan, aku jadi mikir, kok jadi kayak gini aku ya ? Jangan – jangan ini karena kebanyakan menggunakan teknologi canggih : HP ! Aku jadi ingat jaman dulu, kayaknya dulu sebelum ada HP, kalo nunggu atau janjian sama orang apalagi nunggu pacar, laahh sabar banget ! Menunggu dengan sabar sambil cuci mata, sampai orangnya datang, tapi sekarang ? menunggu satu menit saja sudah sibuk sms dan telpon.

Itu lagi masalah HP, belum kalo di kantor mengerjakan tugas, sudah terbiasa apa -apa serba praktis dan cepat, kalo ada orang lelet, langsung emosinya menyala. Menunggu balesan email gak sabaran, di kejar tugas berikutnya, langsung YM an, BBM an, SMS an, kurang – kurangnya telpon…Emailnya manaaaa ?  # padahal jaringan koneksi  berpengaruh juga, kan, hiii sadar 🙂

Aku jadi curiga, jangan – jangan teknologi canggih yang serba cepat dan instan ini, merubah gaya hidup orang seluruh dunia. Membuat orang tidak sabaran dan cepet stress. Mau bagaimana lagi, jaman sekarang kan serba cepet banget, mau nulis surat ? Kirim gambar ? Ngobrol ? Motret ? Berteman dengan orang seluruh dunia ? Dalam sekejap menjadi kenyataan !

Trus, ada lagi yang bikin aku tidak sabar yaitu masalah belanja, terbiasa belanja di pasar swalayan, antri di kasir cuma sebentar karena kasir yang buka banyak. Kalo terpaksa belanja di pasar atau toko tradisional, rasanya kok gemes sendiri, karena persaanku kok lemot banget pelayananya. Kalo di pikir kan malah enak bisa kenalan dengan pembeli lainya sementara menunggu di layani, bisa basa – basi, bisa menawar harga juga. Tapi ya itulah karena semuanya serba instan, jadi aku ikut arus, jadi orang yang tidak sabar.

Sekarang punya mimpi jadi orang terkenal sudah di sediakan wadahnya, di televisi banyak audisi untuk menjadi penyanyi, menjadi artis, menjadi pelawak dan lain sebagainya.

Kalo jadi penulis instan ? Ya ada wadahnya juga, yaitu ngeblog !  Kayak aku ini…hehehe

Sahabat blogger, memang kita semua harus bisa menyikapi dengan baik adanya jaman kemajuan yang serba cepat ini, karena tak mungkin kita melawan arus, jaman sudah maju tapi kalo kita tetap ketinggalan dan gagap teknologi. Gak keren ah ! 🙂

Keep Jepret, Keluarga & Anak, Kesukaan

PEYEK


Peyek yo peyek nanging ojo di remet – remet…

Ngenyek yo ngenyek nanging ojo banget – banget

kriuk...kriuk...kriuk..!
kriuk…kriuk…kriuk..!

Kui mau jenenge parikan, utowo pantun nek bahasa Indonesiane, artine, menghina ya menghina, tapi jangan kebangeten…

Nanging nek aku yo emoh, dadi wong sik di enyek opo maneh dadi wong sik tukang  ngenyek wong liyo, kejobo marake loro ati ugo nambah dosa, durung maneh mengko dewe ora ngerti bakal duwe lelakon opo, urip nang alam dunya iki. Jebul – jebul mengko malah awak dewe sik nglakoni opo sik di enyek e nang wong liya, mbuh kui jenenge karma opo timbal balik seko omongane dewe, sik jelas jaman saiki, tak rasake jenenge timbal balik kuwi cepet banget tekane. Durung suwe olehe ngunek e wong liyo, paribasane cangkeme durung mingkem, wis nemahi nandang opo sik pernah di uneke nang liya.

Mulo aku sok wedi nek ono kedadean sik ora apik nang wong liyo, melu – melu  ngguyu opo nyoraki, keplok ora tombok, mending dijupuk opo hikmah e. Sopo ngerti nang wektu liyo dewe nemahi dewe kedadean koyo ngono. Dadi sedulur blogger, urip samadyo wae, ora sah ndangak, kerep – kerepo tumungkul…madep marep  mantep nyuwun karo Gusti Allah mugo – mugo di adohke seko goda lan coba. Dening kok  oleh ganjaran coba lan goda, di paringi kuat, sabar lan sedelo wae.

Tapi, omong duwe omong, poro konco seneng ora karo cemilan peyek yo, kui cemilan favorit e keluargaku, sering aku gawe dewe nang omah, hasile yo lumayan si, nyatane mesti entek cepet, cemal – cemil karo nonton tivi ora kroso. Opo maneh bojoku kae, wis senenge jiaan pooll ! Opo mergo sik gawe aku yooo ? Yo mbuhlah ! 🙂    # diuncale toples kaleng ! :p

Buat yang roaming :

REMPEYEK

Rempeyek, ya rempeyek tapi jangan di remas – remas

Menghina – ya menghina tapi jangan kebangetan  ( kok gak nyambung ya pantunya hahaha)

Itu tadi namanya pantun, kalo dalam bahasa Indonesia artinya ya seperti tertulis di atas itu 🙂

Tapi aku gak mau jadi hinaan orang apalagi suka menghina orang, selain menyakitkan hati juga menambah dosa, belum lagi kita gak bakalan tau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam hidup di dunia ini. Malah ternyata nantib kita sendiri  yang mendapat hinaan dan celaan seperti yang pernah kita lakukan ke orang lain. Gak tau itu namanya karma atau sebab akibat. Yang jelas jaman sekarang itu cepat banget balasanya, ibaratnya mulut belum berhenti bicara, balasan itu sudah datang seperti apa yang pernah kita hinakan ke orang lain.

Maka aku takut jika ada kejadian yang gak mengenakan menimpa orang lain, ikut mentertawakan, menyoraki, tepuk tangan gak modal. Siapa tau di lain waktu kita sendiri juga mengalami hal yang sama. Jadi sahabat blogger, hidup itu bersahaja saja, jangan melihat keatas, sering – seringlah menunduk, menghadap mantap  dan mengharap meminta kepada Allah untuk di jauhkan dari segala goda dan coba. Kalaupun di beri cobaan kita diberi kekuatan dan kesabaran, dan di beri coba yang sebentar saja.

Tapi ngomong – ngomong, sahabat blogger pada suka gak sih sama cemilan rempeyek ini ? Ini cemilan favorite keluargaku, seringnya aku bikin sendiri di rumah, hasilnya lumayan juga si, nyatanya selalu cepat habis, cemal – cemil di depan tivi tidak terasa. Apalagi suamiku tuuh seneng banget, apa karena yang bikin aku ya ? Ga tau deh ! 🙂     # dilempar toples kaleng ! :p